top of page

Vergoedingen

- Aanvullende verzekering:

  Bekkenfysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

  Dus bent u aanvullend verzekerd bent, wordt bekkenfysiotherapie gewoon vergoed. Per verzekering en per pakket

  verschilt de vergoeding. Informeer bij uw zorgverzekeraar voor hoeveel behandelingen u aanvullend verzekerd

  bent.

  Klachten van urineverlies worden (eenmalig in uw leven en na verwijzing van uw huisarts of medisch specialist)

  9 keer vergoed vanuit uw basisverzekering.

- Contracten met zorgverzekeraars:

In 2024 hebben wij contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. 

 

- Eigen bijdrage/risico:

  Er bestaat bij veel mensen verwarring over de eigen bijdrage (voor 2024 is deze € 385,-).

  De eigen bijdrage geldt alleen voor vergoedingen uit de basisverzekering. Omdat bekkenfysiotherapie uit de

  aanvullende verzekering wordt vergoed, hoeft u dus geen eigen bijdrage te betalen.

  Echter, hierop is één uitzondering: indien u een behandeld wordt voor urineverlies of een chronische

  indicatie* (worden de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed, vanaf de 21e

  behandeling) geldt de eigen bijdrage uit de basisverzekering.

  Vanaf dat moment geldt de eigen bijdrage wel, maar ook andere vergoedingen uit de basisverzekering gaan van

  deze (eenmalige) eigen bijdrage af, zoals medicijnen etc. tot de €385,- is betaald.

Chronische indicatie:

  Ook over de chronische indicatie bestaan veel misverstanden. Wij krijgen hier veel vragen over. Om voor een

  chronische indicatie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

      - Uw aandoening komt voor op de chronische lijst (“VWS-lijst”). Dit is een lijst met aandoeningen die door de

        overheid als chronisch zijn vastgesteld. De zorgverzekeraars hanteren deze lijst. Staat uw aandoening

        niet op deze lijst, dan komt u niet voor een chronische indicatie in aanmerking.

      - U heeft voor de aandoening, die op bovenstaande lijst voorkomt, een schriftelijke verwijzing van een specialist of

        huisarts. De specialist of huisarts stelt de aandoening vast. Dit wordt niet gedaan door de fysiotherapeut.

 

Het is dus niet zo dat u een chronische indicatie krijgt, omdat u al langdurig klachten heeft.

* Uitgebreide uitleg chronische fysiotherapie

- Extra informatie:

  U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal nog door uw verzekering te vergoeden aantal

  behandelingen. Ons verzoek aan u is om dit regelmatig te controleren zodat u niet voor onaangename verrassingen

  komt te staan.

 ​ Extra kosten voor hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld  bekkenbanden dient u zelf te betalen, deze worden niet vergoed

  door uw verzekeringsmaatschappij. Dat geldt ook voor een apart echografisch onderzoek. U hoeft niet apart te

  betalen indien echografisch onderzoek een onderdeel is van de bekkenfysiotherapeutische-behandeling.​

  Uw zorgverzekeraar vergoedt niet 2 behandelingen fysiotherapie op dezelfde dag. Dus ook niet indien u op dezelfde

  dag elders een fysiotherapeutische behandeling ondergaat.

bottom of page