top of page

Huisregels

Bekkenfysiotherapie Lochem hanteerd de volgende huisregels:

- Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, verzoeken wij u tijdig aanwezig te zijn voor uw afspraak. 

- Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw   behandeling nog niet door

  uw therapeut gehaald bent, meldt u dan bij de balie.

- Binnen de praktijk dient ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te

  gedragen. 

- Wij streven na een rustige en goede sfeer in onze wachtkamer. Graag verzoeken wij u daarom

  uw mobiele telefoon uit (of op stil) te zetten en niet te bellen in de wachtkamer. 

- Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte achterlaat, let dan op dat daar

  geen waardevolle spullen in aanwezig zijn. 

- De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen

  uit de wachtruimte. 

- De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto/fiets). 

- Omdat wij streven na het beste behandelresultaat voor iedere cliënt is het van belang dat er geen factoren zijn die uw

  concentratie tijdens de behandeling kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij u vragen geen jonge kinderen mee te nemen in de

  behandelkamer. 

- Kunt u niet aanwezig zijn op uw afspraak? Dan vernemen wij dit graag telefonisch, minimaal 24 uur van te voren (zie

  onze algemene voorwaarden). Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van

  te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een

  bericht inspreken op onze voicemail. 

- U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen. 

- Een onderdeel van uw behandeling kan een vorm van oefentherapie zijn, neem daarvoor passende kleding mee. 

- In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie/brandweer) op te

  volgen.  

- U mag uw huisdieren niet meenemen naar de praktijk. 

- Roken is  niet toegestaan. 

- De praktijk is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut

  hebben gehouden. 

- Wij vragen u geen geluids- en/of beeldopnamen te maken in onze praktijk zonder dat u daarvoor schriftelijke toestemming heeft. 

 

Wij staan altijd open voor verbeterpunten en/of suggesties! U kunt uw tips via info@bekkenfysiotherapielochem.nl met ons delen.

bottom of page