top of page

Patiënteninformatie

Patiënteninformatie:

U heeft geen verwijzing nodig. Heeft u wel een verwijzing ontvangen? Neemt u deze dan mee bij uw eerste bezoek aan de praktijk.

Tevens zijn wij een geldig verzekeringsbewijs en legitimatiebewijs altijd nodig.

 

Een afspraak afbellen kan tot 24 uur van tevoren, daarna wordt voor de niet nagekomen afspraak €41,00 in rekening gebracht.

Hiervoor ontvangt u een nota die niet bij uw verzekeraar in rekening kan worden gebracht.

In het weekend kunt u zich afmelden door in te spreken op onze voicemail.

Uw eerste afspraak duurt gemiddeld 30 tot 60 minuten. 

Wij vinden dit noodzakelijk voor juiste diagnostiek en verslaglegging en omdat wij de tijd willen nemen om alle vragen die u mocht hebben beantwoord te zien.

Kunt u na de eerste intake direct behandeld worden door uw fysiotherapeut? Het antwoord is: ja, natuurlijk kan dat!  

Meer informatie hierover.

 

Vervolgafspraken duren gemiddeld 30 minuten.

Behandelovereenkomst en toestemmingsformulier

Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt de behandelovereenkomst tot stand. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen de fysiotherapeut en de patiënt waarin een aantal zaken rondom de behandeling wordt afgesproken. Daarnaast maken de onze huisregels, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van deze behandelovereenkomst

Door ondertekening  van deze behandelovereenkomst en toestemmingsformulier, geeft u  toestemming voor onderzoek en behandeling door uw fysiotherapeut en verklaart u op de hoogte te zijn van enkele zaken rondom de behandeling. 

Gegevensverstrekking Landelijke Database Fysiotherapie 

Met ondertekening van de behandelovereenkomst geeft u onder andere ook toestemming voor gebruik en opname van enkele persoonlijke gegevens ten behoeve van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Daarmee helpt u direct mee aan constante verbetering van onze fysiotherapeutische zorg. Dank hiervoor! Op deze pagina leggen we uit welke gegevens er worden gebruikt en wat hiermee precies gebeurt. 

 

Welke gegevens worden gebruikt? 

Uw naam en contactinformatie zijn niet relevant voor ons onderzoek naar de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg. Deze gegevens worden dan ook niet doorgegeven aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). De gegevens die wél van belang zijn worden dus geanonimiseerd doorgegeven. Uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die we verzamelen zijn: 

- Geboortejaar 

- Geslacht 

- Zorgverzekeraarscode (UZOVI) 

- Behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling) 

 

Waarom zijn deze gegevens belangrijk? 

Uw fysiotherapeut wil altijd optimale zorg leveren. Om te bepalen wat de effectiviteit van zijn behandelingen is, worden bovengenoemde gegevens gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking bepaalt uw fysiotherapeut welke verbeteringen mogelijk zijn. Deze verbeteringen resulteren in hogere kwaliteit van de zorg die hij aan u levert. 

 

Hoe werkt het? 

Uw fysiotherapeut houdt een elektronisch patiëntendossier (EPD) van u bij. In uw dossier staat bijvoorbeeld wat uw medische klacht is, hoe en wanneer u behandeld wordt en de voortgang van uw behandeling.

Alleen u en uw behandelend fysiotherapeut hebben toegang tot dit dossier. Als u, via uw fysiotherapeut, toestemming geeft worden uit uw dossier enkele gegevens verzameld. Deze gegevens worden verstuurd naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Deze gegevens worden door onderzoekers van IQ Healthcare gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen. 

 

Welke partijen zijn betrokken? 

De LDF is een beveiligde database. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze database. De partijen die toegang hebben tot de LDF zijn: 

- Mediquest zorgt, in opdracht van het KNGF, voor de verzameling van de gegevens. 

- IQ Healthcare voert het wetenschappelijk onderzoek uit in opdracht van KNGF en heeft daarom toegang tot de gegevens uit de

  LDF. 

- De beroepsvereniging voor fysiotherapeuten KNGF is eigenaar van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en van de

  gegevens die hierin staan. 

 

IQ Healthcare en Mediquest zijn gerenommeerde en betrouwbare partijen. Het KNGF heeft de afspraken, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), met deze partijen in overeenkomsten vastgelegd. 

Hoe veilig zijn de gegevens? 

Omdat geen persoonsgegevens worden verzameld is uw anonimiteit gewaarborgd. 

 

Intrekken van de toestemming 

Mocht u uw toestemming voor het verstrekken van gegevens willen intrekken, dan kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut. 

Heeft u vragen? 

Stel deze gerust aan uw fysiotherapeut. Hij of zij kan uw vragen beantwoorden. 

Deze informatie treft u tevens aan op: http://www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl/informatie-voor-patienten/

openingstijden

Openingstijden:

Maandag:    08.00 - 17.00  

Vrijdag:        08.00 - 16.00

Bij administratieve vragen kunt u op maandag- en woensdagochtend bellen met ons secretariaat.
Telefonisch bereikbaar: 0570 - 234 234
Indien we de telefoon niet opnemen (vanwege drukte of afwezigheid) kunt u de voicemail inspreken.
We bellen u zo snel mogelijk terug.
bottom of page